Hoe werkt bijzonder verlof?

Hoe werkt bijzonder verlof?

Als uitzendkracht heb jij recht op bijzonder verlof bij de volgende situaties: 

Je ontvangt 1 dag bij: 

  • Ondertrouw 
  • Huwelijk of geregistreerd partnerschap van (klein)kind, broer, zus of ouders 
  • 12,5-, 25- en 40-jarig huwelijk  
  • 25-, 40-jarig dienstverband 
  • 25-, 40-, 50-, 60-, en 70-jarig huwelijk van ouders en grootouders 
  • Afleggen (vak) examen ter verkrijgen van een erkend diploma 

Je ontvangt 2 dagen bij: 

  • Huwelijk of geregistreerd partnerschap van jezelf 

In situatie van overlijden van de partner of kind heb je recht op bijzonder verlof van de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart. Bij overlijden van een broer, zus, ouders, grootouders of kleinkind heb je recht op één dag plus het bijwonen van de uitvaart. Er geldt wel een uitzondering als jij verantwoordelijk bent voor het regelen van de uitvaart. Je hebt dan recht op bijzonder verlof van de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart.