Werkpakt Keurmerk: We zijn er trots op dat 4 Minutes tot nu toe het enige uitzendbureau is dat het Werkpakt keurmerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen mag dragen. Door ook tijd vrij te maken voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt zorgen wij voor een Twente waarin iedereen mee kan doen. Bijkomend voordeel is dat onze klanten bij 4 Minutes ingekochte uren (deels) mee kunnen laten tellen voor hun MVO verplichtingen.

NEN 4400-1: Deze normering toetst de financiële administratie van uitzendbureaus en onderaannemers. Door de NEN 4400-1 certificering mogen inleners er o.a. gaan dat 4 Minutes alle afdrachten aan de belastingdienst, het UWV en het netjes geregeld heeft. Doordat 4 Minutes over het NEN 4400-1 certificaat beschikt is het opgenomen in het SNA register: https://www.normeringarbeid.nl/snakeurmerk/gecertificeerde-ondernemingen/10801/verklaring

ISO 9001:2015: Het ISO 9001:2015 certificaat ziet toe op een juiste implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001:2015 helpt ons om altijd te streven naar een hogere kwaliteit van de processen en de klanttevredenheid

NBBU lidmaatschap: Alle leden van de NBBU worden gecontroleerd op o.a. het correct volgen van de inlenersbeloning. Hierdoor kunnen inleners van 4 Minutes er op bouwen dat onze uitzendkrachten hetzelfde salaris ontvangen als uw eigen personeel.

VCU 2011/05: VCU ziet toe op het hebben en uitvoeren van een veiligheidsbeheersysteem. Al onze intercedenten hebben een VCU-VIL diploma en werken samen met onze klanten actief aan het continue verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Op 03-01-2019 heeft 4 Minutes succesvol de audit voor VCU doorlopen.