Welk CAO geldt voor Uitzendkrachten?

Welk CAO geldt voor Uitzendkrachten?

Uitzendbureau 4 Minutes hanteert het NBBU CAO zonder uitzendbeding. De gehele CAO is in te zien via deze link: NBBU-cao voor uitzendkrachten | NBBU