Helpie FAQ – Group Sample

[helpie_notices group_id=’32’/]

Getting Started

  • Welk CAO geldt voor Uitzendkrachten?

    Uitzendbureau 4 Minutes hanteert het NBBU CAO zonder uitzendbeding. De gehele CAO is in te zien via deze link: NBBU-cao voor uitzendkrachten | NBBU