Archief

Op jouw loonstrook zie je de gewerkte uren en het bruto uurloon. Heb jij recht op toeslagen? Dan zie je Toeslaguren staan met het toeslagpercentage. Er zijn een aantal wettelijke inhoudingen zoals de StiPP premie (dit is voor je pensioen) en ingehouden loonbelasting. Deze bedragen worden van jouw bruto loon afgehaald. Je ziet dan vervolgens ‘Uit te betalen bedrag’ en dat is het nettobedrag wat je op jouw rekening zult krijgen.   Je ziet ook een tabel met vakantiedagen en vakantiegeld. Je ziet in de tabel wat je oude saldo is, wat je hebt opgebouwd in de desbetreffende week en wat je saldo...

Heb jij jouw vacature gezien en heb je je cv en/of motivatiebrief opgestuurd? Het halve werk heb je al gedaan! Na het opsturen van je cv en/of motivatiebrief ontvang je een bevestiging. In de bevestiging vind je ook een link om zelf de afspraak in te plannen. Tijdens deze afspraak zullen wij de vacature met je doornemen, jouw wensen en wat wij voor jou kunnen betekenen. Bij sommige klanten krijg je ook op locatie een gesprek met bijvoorbeeld een teamleider. Mocht het van beide kanten positief zijn, dan zullen wij de contracten opstellen voor je en zodra het getekend is kunnen...

Wanneer je uit een EU lidstaat komt heb je het volgende nodig: Geldig legitimatiebewijs BSN nummer   Wanneer je uit een land buiten de EU lidstaten komt, zullen wij eerst samen met jou kijken naar de mogelijkheden om in Nederland te komen werken. Wij bieden ook eventuele huisvesting aan. Meer informatie over huisvesting is te lezen op: Employment agency 4 Minutes | Migrant workers welcome...

Om een werkgeversverklaring aan te vragen kun je een mail sturen naar financieel@4minutes.nl en binnen 5 werkdagen ontvang jij de werkgeversverklaring terug op de mail. Benoem in het onderwerp van de mail dat het gaat om een werkgeversverklaring. ...

Binnen 4 Minutes hebben wij ook twee vertrouwenspersonen aangesteld voor zowel intern als extern. Klachten, maar ook andere vertrouwelijke onderwerpen kunnen met hun besproken worden. De vertrouwenspersonen zijn:  Reind Telefoonnummer: 053-7850731, e-mailadres: reind@4minutes.nl  Anne Telefoonnummer: 053-7850731, e-mailadres: a.derijke@4minutes.nl ...

Een klacht hebben is nooit fijn. Wij helpen je graag om dit op te lossen. Voel je dan ook vrij om je klacht in te dienen. Dit kan telefonisch en/of per e-mail. Vind je het lastig om je klacht persoonlijk te bespreken? Je kunt je klacht ook anoniem doorgeven. Via de onderstaande link kun je de contactmogelijkheden zien.  Uitzendbureau 4 Minutes | Klachtenprocedure ...

Bij ziekte informeer je direct en in ieder geval voor aanvang van de werkdag, 4 Minutes. Dit doet je door op dezelfde dag voor aanvang van de werkdag telefonisch contact op te nemen met de verzuimafdeling. Je kunt ons bereiken op: 053 7850731. Door het keuzemenu juist te volgen kom je bij de juiste afdeling uit. Pas na de telefonische melding wordt de ziekmelding in behandeling genomen. Zodra je weer beter bent, geef je dat z.s.m. en uiterlijk binnen 24 uur door aan 4 Minutes. Ook dit doet je door het algemene nummer te bellen: 053 7850731....

Vakantiegeld, wordt ook vakantiebijslag genoemd, kun je zien als een automatisch spaarpotje. Je hebt recht op 8,33% van het feitelijk loon over;  De gewerkte dagen;   vakantiedagen;   feestdagen;   dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is.    De vakantiebijslag wordt uitbetaald in de maand mei of uiterlijk in de eerste week van juni. ...

Vakantiedagen bouw je op aan de hand van de gewerkte uren. Voor ieder uur dat je werkt, bouw je 10,92% op aan saldo op voor vakantiedagen.   De vakantiedagen kun je uitbetalen wanneer je bijvoorbeeld een dag vrij bent of vakantie hebt.  ...

Iedere donderdag betalen wij je salaris uit van je gewerkte uren en/of vakantie uren uit van de week ervoor. Bijvoorbeeld:  In week 1 heb jij 38 uur gewerkt. Dan ontvang jij op de donderdag in week 2 de uitbetaling voor de gewerkte uren in week 1.   In week 1 heb jij vakantie en je hebt 38 vakantie uren aangevraagd. Op de donderdag in week 2 ontvang jij een uitbetaling van 38 vakantie uren.  Mocht er iets niet kloppen aan je loonstrook, neem dan contact op met jouw 4 Minutes contactpersoon. Op vrijdag volgt altijd nog een nabetaling voor eventuele correcties....

Volgens de NBBU-cao zijn de volgende dagen een feestdag, voor zover deze niet vallen op zaterdag of zondag:  Nieuwjaarsdag;  Koningsdag;  5 mei in een lustrumjaar;  Tweede paasdag;  Tweede pinksterdag;  Hemelvaartsdag;  Beide kerstdagen.    Je ontvangt een feestdagvergoeding wanneer je niet werkt op een feestdag. De feestdagvergoeding wordt als volgt berekend:  Je hebt in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand  aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week gewerkt. Het gemiddelde aantal uren op de desbetreffende dag in deze periode krijg jij uitbetaald als feestdagvergoeding.    Wanneer je korter dan dertien weken werkt wordt een andere berekening...

Als uitzendkracht heb jij recht op bijzonder verlof bij de volgende situaties:  Je ontvangt 1 dag bij:  Ondertrouw  Huwelijk of geregistreerd partnerschap van (klein)kind, broer, zus of ouders  12,5-, 25- en 40-jarig huwelijk   25-, 40-jarig dienstverband  25-, 40-, 50-, 60-, en 70-jarig huwelijk van ouders en grootouders  Afleggen (vak) examen ter verkrijgen van een erkend diploma  Je ontvangt 2 dagen bij:  Huwelijk of geregistreerd partnerschap van jezelf  In situatie van overlijden van de partner of kind heb je recht op bijzonder verlof van de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart. Bij overlijden van een broer, zus, ouders, grootouders...

De NBBU CAO hanteert het volgende voor contracten:  Fase 1-2 zonder uitzendbeding is het eerste contract wat je ontvangt en is voor een duur van 52 weken.  Eerste contract duurt 7 maanden in fase 1-2. Tweede contract in fase 1-2 is 5 maanden.  Fase 3 duurt maximaal 3 jaar of 6 contracten. Dat betekent bijvoorbeeld dat je 6 keer een half jaar contract kan ontvangen. Maar het kan ook bijvoorbeeld 3 keer een éénjarig contract zijn.   Fase 4 is een contract voor onbepaalde tijd (vast contract).  ...

Uitzendbureau 4 Minutes hanteert het NBBU CAO zonder uitzendbeding. De gehele CAO is in te zien via deze link: NBBU-cao voor uitzendkrachten | NBBU   ...

Loading new posts...
No more posts