Hoe werkt de feestdagvergoeding?

Hoe werkt de feestdagvergoeding?

Volgens de NBBU-cao zijn de volgende dagen een feestdag, voor zover deze niet vallen op zaterdag of zondag: 

  • Nieuwjaarsdag; 
  • Koningsdag; 
  • 5 mei in een lustrumjaar; 
  • Tweede paasdag; 
  • Tweede pinksterdag; 
  • Hemelvaartsdag; 
  • Beide kerstdagen. 

 

Je ontvangt een feestdagvergoeding wanneer je niet werkt op een feestdag. De feestdagvergoeding wordt als volgt berekend: 

  • Je hebt in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand  aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week gewerkt. Het gemiddelde aantal uren op de desbetreffende dag in deze periode krijg jij uitbetaald als feestdagvergoeding.   
  • Wanneer je korter dan dertien weken werkt wordt een andere berekening gevolgd. Wanneer jij meer dan de helft van het aantal weken waarin is gewerkt op de betreffende dag in de week hebt gewerkt, ontvang je een feestdagvergoeding van het gemiddeld aantal uren op die dag in deze periode.